петък, 11 август 2017 г.

Как работи новия модул Интернет Каталог в WEB версията на програмата MoneyWorks

През месец Юли бе завършена Бета-версията на новия модул Интернет Каталог в ERP MoneyWorks.
Новият модул е предназначен за B2B продажби - потребителят на Интернет версията на програмата MoneyWorks може да създаде username и password на своите дистрибутори, с които те да си правят директно клиентски поръчки в системата.
А чрез новия модул визуализацията на неговите стоки и услуги е като интернет сайт: с картинки, описание и цени - много лесно за разглеждане, избиране и директна поръчка.

Активацията на новия модул „Интернет Каталог“ се реализира в модул „Настройки“ - секция „За потребители“ от Администратора на системата.
Има допълнителни настройки, които за всеки потребител могат да бъдат различни:
-визуализация и използване на цени с/без ДДС,
-конкретен каталог и каква характеристика за документа да се използва да се визуализира, че поръчката е непотвърдена все още... и т.н. (при активация се обсъжда желанието на клиента).

Предварително се активират правата на достъп през WIN версията на MoneyWorks  от технически сътрудник на GenSoft в основния екран за настройки на модула Интернет Каталог.


Визуализира се логото, което може да се замени с логото на вашата фирма!
Има възможност за търсене на стоки.
Главното меню се зарежда динамично от продуктови каталози и конкретния каталог, избран за потребителя.
За най-добра визуализация е препоръчително главните категории да са до 10-11 броя. (При по-голямо число менюто автоматично си създава втори ред.)
За улеснение под главното меню има лента, показваща в коя категория или подкатегория сте в момента.
Важно: Каталогът трябва да съдържа категории и в тях стоки - не трябва да има категория в която има друга категория и стоки на едно ниво, защото така ще се открие само стоката.


При поставяне на курсора върху конкретна категория се разтварят подкатегориите на избраната категория.
Зареждането на менюто позволява до две подкатегории. (На ниво екран може да се обхожда повече вложени категории)


След като влезем  в категория, съдържаща в себе си продукти, се визуализират продуктите в панели.


Предоставя се следната информация за стоката в Интернет каталога:
  • Име 
  • Второ име 
  • Снимка 
  • Цена 
  • Детайли 
При намерен брой продукти за категория над 12, в долната част се визуализира възможност за странициране.
При клик върху конкретна стока се зарежда детайлен екран на стоката.


Детайлен екран за стоката включва информацията за продукта + характеристики и код.
Оттук има възможност за добавяне на продукт в потребителската кошница.
Визуализират се и три възможни снимки. (При липса на снимки се зарежда  подразбираща снимка)


 Предоставена е възможност за обстоен преглед на конкретна снимка.
Трябва да кликнете върху една от трите снимки на продукта.


От иконката количка (най-отгоре) имате достъп до кошницата си в която сте добавили продукти при вашата поръчка.
Имате възможност да коригирате количеството на конкретен продукт или да го изтриете.
Освен  това  имате възможност да изтриете всички продукти от кошницата.ВАЖНО: За да запазите поръчката трябва да изберете задължително „Запази поръчка“ (в противен случай избраните от вас продукти ще бъдат изгубени като поръчка.)
ВАЖНО: Ако няма служители над вас, които да одобрят действието ви, вие сами можете да финализирате поръчката. (Ако имате нужда от одобрение – служител  над  вас може да я финализира или редактира, но при такива действия от негова страна, вие спирате да имате права да редактирате поръчката).
Повече информация относно функционалността на новия модул Интернет Каталог можете да получите на националния номер 070019393 ( Не е импулсен!) или да изпратите заявка за тестване на marketing@gensoft.bg

Екипът на GenSoft пожелава спорна и ползотворна работа на своите клиенти на новия модул и много онлайн продажби!

петък, 2 юни 2017 г.

Нов модул "Бюджет и планиране" в ERP MoneyWorks


Най-важното знание за работата на една фирма е накъде се движи. Може оборотите да са ви високи, в офиса ви да кипи неуморна работа и въпреки това фирмата ви да затъва. И това не е лесно да се установи без подходящ софтуер, който да ви дава информация за тренда на развитие на фирмата, отчитайки както приходите, така и разходите на предприятието.
Новият модул „Бюджет и планиране” допълва функционалността на програмен продукт
MoneyWorks и го доближава до много скъпите западни ERP системи.


Как работи модул "Бюджет и планиране" в ERP MoneyWorks?

Първо избираме година, за която планираме.
Обикновено това е текущата година, за да можем в реално време да контролираме нещата. Следващата стъпка е да зададем период за анализ – 2, 3, 5 години назад.
При прогнозирането, което сме заложили, колкото повече се отдалечаваме от текущия момент, толкова повече намаляваме тежестта на резултатите, отнасящи се към днешната прогноза.
В Настройките уточняваме дали ни интересуват реално платените продажби, или ще анализираме всички, независимо дали са платени.
Натискаме Старт и програмата MoneyWorks таблично и графично ни показва оборота ни за предишните години, прогнозата за тази и отчета до момента като пари и % изпълнение.Ние можем по наше усмотрение да коригираме планираните числа, и да запазим нашата прогноза като вероятен сценарий.
Можете да си направите различни сценарии – «Песимистичен», «Оптимистичен», «На Главния счетоводител» и т.н.
При всяко избиране на сценарий се изчислява текущия оборот и се отчита как се изпълнява плана.

По абсолютно същия начин се прогнозират разходите и се смята печалба.
Имайте в предвид, че в тази секция на модул "Бюджет и Планиране" се отчитат всички приходи и разходи – и от търговската дейност, и от каси и банки. За да получите истинска справка за печалбата трябва да се въвеждат коректно всички разходи – и заплати и осигуровки, и банкови такси и комисионни. За бъдещи нужди задайте кодове на тези нетърговски приходи и разходи, за следващите прогнози ще ви трябват.


За момента това е работещата част на модула –дава ви малко семпла информация, но с голям финансов ефект. Ако видите, че преизпълнявате приходната част с 20%, а разходната с 40, нищо добро не ви чака ;(.  При този случай спешно трябва да се търсят начини за икономии или увеличаване на приходите на фирмата.
 


Какво "планираме" да доразвием в този модул?

В скоро време ще имате възможност да си дефинирате «пера» за приходи и разходи. Това са свободно дефинируеми категории към които ще можете да присъедините конкретни продукти, услуги или приходи и разходи от каси и банки. Те също ще се планират на годишна и месечна база и ще се следи как се изпълнява плана по «пера».
След завършване на този модул ще дадем възможност да си избирате (или програмата да ви избира) първите по оборот 10, 20 или повече клиенти. За всеки ще се дава информация за оборотите за минали периоди и ще се прогнозират бъдещи такива. Тази информация допълнително ще може да се разбие по пера за по-добра статистика.А за още по-силен контрол на процесите във фирмата планираме да могат да се дефинират приходно-разходни центрове. Това могат да бъдат магазини или отдели във фирмата, бусове за разнос и дори отделни ваши колеги. Всеки такъв център генерира приходи и има разходи. Отчитайки разликата между двете много бързо ще се ориентирате кои са ви слабите звена, кои обекти не са рентабилни и на кои «пера» в кои центрове трябва да се наблегне.Искрено се надяваме този модул да даде допълнително конкурентно предимство на българския бизнес, процента на преизпълнение на плана винаги да бъде положителен и заедно да вървим напред и нагоре!